MENU

Privacybeleid

2022/2023

Persoonlijke gegevens
Riek Fotografie
Rieke Pronk
Schutterstraat 4
3331TX Zwijndrecht

KvK: 681331674

Email: contact@riekfotografie.nl

Telefoon: +316 290 494 14

Klantgegevens
Riek Fotografie verwerkt de volgende gegevens van de klant:
– Namen
– Adressen
– Telefoonnummers
– E-mailadressen
– Betaalgegevens
– Overige persoonlijke gegevens die de klant Riek Fotografie toevertrouwt.

Riek Fotografie verkrijgt deze gegevens door de website, mailcontact en kennismakingsgesprekken.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt
Voor het uitvoeren van de opdracht heb ik jouw contactgegevens nodig. Ik verwerk jouw gegevens in de offertes, opdrachtbevestigingen en facturen. Ook heb ik ze nodig om contact met jullie te kunnen onderhouden gedurende de opdracht periode. Jouw gegevens worden acht jaar bewaard in  verband met verplichting voor de administratie.
Ik maak foto’s van jullie waar je herkenbaar in beeld bent. Ik ben bevoegd om deze foto’s te gebruiken voor commercieel gebruik zoals mijn website en sociale media. Mocht je daar bezwaren tegen hebben dan dien je dit tijdig aan te geven bij Riek Fotografie.

Beveiliging persoonsgegevens
Jouw privacy vind ik heel belangrijk. Ik doe daarom mijn uiterste  best om misbruik, verlies of ongewenste openbaarmaking van je gegevens te voorkomen.
Jouw persoonsgegevens deel ik met:
– sociale media
– album leverancier
– boekhoudprogramma
– website en e-mail
– marketingwebsites
– online gallery
– Lightroom/Photoshop

Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid dan mag je mij altijd mailen en/of bellen (+316 290 494 14).

CLOSE